TEST ODRŽIVOSTI

Kako da odredite koliko dugo će vaš kozmetički proizvod ostati bezbedan za upotrebu, nastaviti da ispunjava planirane fizičke, hemijske i mikrobiološke standarde kvaliteta, da izgledaja, miriše i ima funkciju kao što je potrebno? Drugim rečima, kako da odredite rok trajanja proizvoda? Potrebno je da izvedete test održivosti.

Test održivosti može da bude sproveden:

  • u ubrzanim uslovima (pr. na povišenoj temperaturi) ili
  • u realnom vremenu (pr. ako želite da tvrdite da je rok trajanja godinu dana, posmatrate proizvod godinu dana)
  • sa ciklusima smrzavanja/odmrzavanja (pr. temperaturna ciklizacija između temperature smrzavanja i sobne temperature)

i potrebno je da testira održivost proizvoda u različitim mogućim uslovima skladištenja – pri različitim temperaturama, vlažnosti vazduha i osvetljenja; trebalo bi da uzme u obzir i uslove transporta proizvoda i uslove koriščenja. Stoga, pošto su proizvodi različiti a njihovo skladištenje, transport i uslovi korišćenja se takođe razlikuju, ne postoji standardni protokol testa održivosti. Testovi održivosti mogu da budu prilagođeni svakom individualnom proizvodu i specifičnim potrebama klijenata.

Iako ne postoji standardni test održivosti proizvoda, svaki test održivosti treba da isprati:

  • Fizičku i hemijsku održivost
  • Mikrobiološku održivost proizvoda
  • Održivost pakovanja i njegovu kompatibilnost sa proizvodom

Vrednovani parametri praćeni da bi se procenila održivost proizvoda variraju, ali uopšteno uključuju parametre kao što su boja, miris, izgled, pH, viskoznost, gustina, težina i mikrobiologija.

Zaključak testa održivosti treba da kaže da li je proizvod održiv, koliki je rok trajanja proizvoda, da li na proizvod treba ili može da se stavi datum minimalnog trajanja ili perioda nakon otvaranja kao i da li postoje specifičnosti u vezi sa posebnim načinom čuvanja koji treba da se navede na deklaraciji kako bi se postigao navedeni rok trajanja.

Svaki kozmetički proizvod treba da prođe test održivosti a održivost proizvoda treba uvek preispitati kada se menjaju receptura, pakovanje, način proizvodnje, oprema, itd.

Luamed poseduje odgovarajuću opremu, znanje i iskustvo kako bi savetovao o odgovarajućem protokolu testa održivosti vaših proizvoda kao i da sprovede same testove.

Luamed može izvesti test na različite načine::

U ubrzanim uslovima

Na povišenoj temperaturi

U realnom vremenu

Trajanje testiranja = rok trajanja

Sa ciklusima smrzavanja/odmrzavanja

Temperaturna ciklizacija

Svaki test održivosti treba da isprati:

Fizičku održivost
Hemijsku održivost
Mikrobiološku održivost
Održivost pakovanja i kompatibilnost sa proizvodom

Stopimo u kontakt!

Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu u bilo koje vrijeme, nastojimo da odgovorimo na sva pitanja u roku od 24 sata u radnim danima.