ODGOVORNA OSOBA (RP)

Svaki proizvod koji se plasira na tržište EU mora da ima odgovornu osobu sa sedištem u EU.

Zadatak odgovorne osobe za EU je da osigura da se kozmetički proizvodi koji se plasiraju na tržište EU budu usaglašeni sa EU Uredbom 1223/2009.

Neke stvari koje treba imati na umu:

  • Može postojati samo jedna odgovorna osoba po proizvodu za celu EU
  • Odgovorna osoba treba da ima prebivalište u jednoj od EU zemalja
  • Odgovorna osoba treba da čuva dokument sa informacijama o proizvodu na adresi navedenoj na deklaraciji kozmetičkog proizvoda
  • Odgovorna osoba je kontakt za sve nadležne organe zemalja članica EU i potrebno je da sarađuje sa tim organima u slučajevima provera dokumentana sa informacijama o proizvodu, neusaglašenostima proizvoda koji su na EU tržištu, opozivima proizvoda itd. kao i da prijavljuje o svim neželjenim ili ozbiljno neželjenim efektima koji su u vezi sa kozmetičkim proizvodima nadležnim organima.
  • Odgovorna osoba treba da osigura da su proizvodi koji se plasiraju na tržište EU bezbedni za upotrebu i da su usaglašeni sa zakonskom regulativom, što znači, pored ostalih stvari, da ti proizvodi poseduju dokumentaciju sa informacijama o proizvodu, da je njihovo deklarisanje usaglašeno sa EU propisima, da su tvrdnje potkrepljene i da su proizvodi prijavljeni na CPNP portal.
  • U slučaju neusaglašenosti kozmetičkih proizvoda, odgovorna osoba može biti kažnjena.

Kako se Luamed nalazi u državi članici EU, možemo da ponudimo da budemo odgovorna osoba za vaše kozmetičke proizvode u EU. Zahvaljujući ekspertizi i profesionalnosti zaposlenih u Luamedu, možete biti sigurni da su vaši proizvodi i poverljivi podaci u sigurnim rukama ukoliko izaberete Luamed kao vašu EU odgovornu osobu (RP).

Stopimo u kontakt!

Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu u bilo koje vrijeme, nastojimo da odgovorimo na sva pitanja u roku od 24 sata u radnim danima.