Luamed može da pruži kompletan paket regulatornih usluga za vaše kozmetičke proizvode.

Regulatorne usluge (Uredba EU 1223/2009)

 • 1

  Odgovorna osoba

  Svaki proizvod koji se plasira na tržište EU mora da ima odgovornu osobu sa sedištem u EU.

  Opširnije
 • 2

  CPSR i PIF

  Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR) i Dokument sa informacijama o proizvodu (PIF) su najvažniji dio za osiguravanje bezbednosti i usaglašenosti vaših proizvoda sa EU Uredbom 1223/2009.

  Opširnije
 • 3

  Deklarisanje

  Luamed eksperti će preispitati vaše deklaracije i obavestiti vas koja informacija treba da se doda ili ukloni, koji delovi treba da budu prevedeni, kako lista sastojaka treba da bude napisana i koje tvrdnje mogu biti prihvatljive a koje ne.

  Opširnije
 • 4

  CPNP notifikacija

  CPNP je onlajn portal na nivou EU kome kompetentni nadležni organi i centri za trovanja mogu da pristupe u cilju dobijanja informacija o kozmetičkim proizvodima koji su dostupni na EU tržištu. Obaveštenje CPNP-u mora da bude izvedeno od strane vaše EU odgovorne osobe.

  Opširnije

Luamed može da pruži kompletan paket regulatornih usluga za vaše kozmetičke proizvode. Pored testiranja vaših proizvoda, kako bi se osigurala njihova bezbednost, održivost, efikasnost konzervisanja i performansi, takođe vam možemo pomoći u ispunjenju ostalih zahteva koji se nalaze u Uredbi Evropske Unije o kozmetičkim proizvodima 1223/2009.

Svaki proizvod koji se plasira na tržište EU mora da sadrži sledeće:

 • Imenovanu odgovornu osobu (RP) sa sedištem u EU
 • Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR) i Dokument sa informacijama o proizvodu (PIF)
 • Usaglašeno deklarisanje
 • Notifikaciju na portalu za obaveštavanje o kozmetičkim proizvodima (CPNP)

Uštedite vreme i novac i prepustite Luamedu da pokrije sve vaše regulatorne potrebe za kozmetičke proizvode.

Sa samo jednom kontakt osobom koja će vas voditi kroz ceo proces prikupljanja podataka, testiranja proizvoda, dizajniranja deklaracija i registracije proizvoda, sigurni smo da ćete uvideti da usklađenost sa EU regulativnom nije problem.

Kontaktirajte nas