Deklarisanje i tvrdnje

Prvi deo osiguranja usklađenosti proizvoda sa relevantnim zakonskim propisma o kojima najveći broj ljudi razmišlja je deklarisanje. To je zato što je deklarisanje jedini deo koji je u potpunosti regulisan u nekim delovima sveta (na primer u SAD) i zato što je deklarisanje najistaknutiji i najizloženiji deo proizvoda i stoga je najverovatnije da će prvo biti primećen od strane potrošača i nadležnih službi.

Deklarisanje je takođe regulisano u EU. EU Uredba 1223/2009 daje jasnu listu informacija koje moraju da postoje na deklaraciji, gde treba da se nalazi i koji delovi treba da budu prevedeni na lokalni(e) jezik(e) zemalja u kojima bi trebalo da prodajete vaše proizvode.

Izdvojeni, i više zbunjujući deo, su tvrdnje o kozmetičkom proizvodu. Iako je EU objavila posebnu uredbu koja se bavi isključivo tvrdnjama o kozmetičkim proizvodima (Uredba 655/2013), ponekad može biti teško reći šta je dozvoljeno, šta nije i kako se određene tvrdnje dokazuju.

Luamed eksperti će preispitati vaše deklaracije i obavestiti vas koja informacija treba da se doda ili ukloni, koji delovi treba da budu prevedeni, kako lista sastojaka treba da bude napisana i koje tvrdnje mogu biti prihvatljive a koje ne. Naša laboratorija vam može pružiti usluge testiranja kako biste dokazali vaše tvrdnje.

Stopimo u kontakt!

Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu u bilo koje vrijeme, nastojimo da odgovorimo na sva pitanja u roku od 24 sata u radnim danima.