CPNP notifikacija

Poslednji deo u procesu pre nego što plasirate proizvod na tržište EU je da se prijavi na CPNP (portal za obaveštavanje o kozmetičkim proizvodima).

CPNP je onlajn portal na nivou EU kome kompetentni nadležni organi i centri za trovanja mogu da pristupe u cilju dobijanja informacija o kozmetičkim proizvodima koji su dostupni na EU tržištu.

Obaveštenje CPNP-u mora da bude izvedeno od strane vaše EU odgovorne osobe. Izvođenje CPNP obaveštenja ne znači potvrdu da su vaši proizvodi usaglašeni sa EU Uredbom o kozmetičkim proizvodima 1223/2009. Obaveštavanje je samo jedan od zahteva, pored CPNP obaveštenja, morate da osigurate da ste imenovali odgovornu osobu sa sedištem u EU za vaše proizvode, da imate dokument sa informacijama o proizvodu (PIF) i da je deklarisanje vašeg proizvoda usaglašeno sa EU propisima.

Stopimo u kontakt!

Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu u bilo koje vrijeme, nastojimo da odgovorimo na sva pitanja u roku od 24 sata u radnim danima.