Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

CPSR je najvažniji deo za osiguravanje bezbednosti i usaglašenosti vaših proizvoda sa EU Uredbom 1223/2009. Njegov sadržaj je opisan u Aneksu I Uredbe i sastoji se iz dva dela:

 1. Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda
  1. Kvantitativan i kvalitativan sastav kozmetičkog proizvoda
  2. Fizičke/hemijske karakteristike i održivost kozmetičkog proizvoda
  3. Mikrobiološki kvalitet
  4. Nečistoće, tragovi, informacije o ambalažnom materijalu
  5. Normalna i razumno predvidljiva upotreba
  6. Izlaganje kozmetičkom proizvodu
  7. Izlaganje supstancama
  8. Toksikološki profil supstanci
  9. Neželjeni efekti i ozbiljni neželjeni efekti
  10. Informacije o kozmetičkom proizvodu
 1. Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda

Sastavljanje CPSR je ujedno i najzahtevniji i najdugotrajniji deo celog procesa, koji zahteva saradnju između proizvođača, dobavljača sirovina, dobavljača ambalaže, autora deklaracije, laboratorije za testiranje i vašeg regulatornog savetnika. Zbog kompleksnosti i količine informacije koje treba da se obezbede i zbog međusobne zavisnosti velikog broja uključenih stana u proces, može da traje od nedelju dana do nekoliko meseci.

Dokument sa informacijama o proizvodu (PIF)

Dokument sa informacijama o proizvodu (PIF) se sastoji od CPSR i nekoliko dodatnih informacija o proizvodu, proizvodnom procesu i proizvođaču, kao što je opisano u Članu 11 Uredbe.

Stopimo u kontakt!

Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu u bilo koje vrijeme, nastojimo da odgovorimo na sva pitanja u roku od 24 sata u radnim danima.