ODGOVORNA OSEBA (RP)

Vsak izdelek na trgu EU mora imeti določeno Odgovorno osebo v EU.

Naloga Odgovorne osebe v EU je zagotavljanje, da so kozmetični izdelki na EU trgu v skladu z EU Uredbo št. 1223/2009.

Nekaj najpomembnejših dejstev:

  • Za en izdelek na EU trgu je lahko določena le ena odgovorna oseba
  • Odgovorna oseba mora biti locirana v eni izmed držav članic EU
  • Odgovorna oseba dokumentacijo z informacijami o izdelku hraniti na naslovu, ki je naveden na etiketi izdelka.
  • Odgovorna oseba je kontaktna oseba za katere koli pristojne organe iz države članice EU in mora z njimi sodelovati v primerih pregledov dokumentacije z informacijami o izdelku, neskladnosti izdelkov na EU tržišču, odpoklicev izdelkov itd. Prav tako maora pristojnim organom prijaviti kakršne koli nezaželene ali resne nezaželene učinke, povezane z izdelkom
  • Odgovorna oseba mora zagotavljati, da so izdelki na EU trgu varni za uporabo in v skladu z zakonodajo. To med drugim pomeni, da imajo ti izdelki pripravljeno dokumentacijo z informacija o izdelku, da je njihovo označevanje skladno z EU zakonodajo, da so trditve podprte in je bila narejena priglasitev na portal CPNP.
  • V primeru neskladnosti kozmetičnih izdelkov, je lahko odgovorna oseba kaznovana

Ker se Luamed nahaja v državi članici EU, lahko deluje kot odgovorna oseba za vaše izdelke v EU. Zahvaljujoč strokovnemu znanju in profesionalnosti Luamedovih zaposlenih ste lahko prepričani, da so skladnost vašega izdelka in poslovne skrivnosti v varnih rokah.

Ste zainteresirani? Pošljite nam povpraševanje.

Luamed vam ponuja svetovanje s področja kozmetične zakonodaje in laboratorijsko testiranje kozmetičnih produktov na enem mestu.