CPNP priglasitev

Zadnji del postopka pred dajanjem izdelka na trg znotraj EU je priglasitev preko portala CPNP (portal za priglasitev kozmetičnih izdelkov).

CPNP je spletni portal za celotno območje EU, do katerega lahko dostopajo pristojni organi in centri za zastrupitve, da bi pridobili informacije o kozmetičnih izdelkih, ki so na voljo na območju EU.

Priglasitev  izdelka mora izvesti odgovorna oseba v EU. Sama priglasitev žal ne pomeni, da so izdelki skladni z EU Uredbo št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Priglasitev je zgolj ena izmed zahtev.

Zaintersirani? Pošljite povpraševanje.

Luamed vam ponuja svetovanje s področja kozmetične zakonodaje in laboratorijsko testiranje kozmetičnih produktov na enem mestu.