POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA (ang. Cosmetic Product Safety Report – CPSR)

Poročilo o varnosti  kozmetičnih izdelkov je najbolj pomemben člen v zagotavljanju varnosti in skladnosti vaših izdelkov z EU Uredbo št. 1223/2009. Njena vsebina je opisana v Prilogi I te Uredbe in je sestavljena iz dveh delov:

 1. Informacije o varnosti kozmetičnega izdelka
 2. Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka
 3. Fizikalno-kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka
 4. Mikrobiološka kakovost
 5. Nečistote, sledi, podatki o embalaži
 6. Normalna in predvidena uporaba
 7. Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku
 8. Izpostavljenost
 9. Toksikološki profil snovi
 10. Nezaželeni učinki in resni nezaželeni učinki
 11. Informacije o kozmetičnemu izdelku

 

 1. Ocena varnosti kozmetičnega izdelka

Pripravljanje ocene varnosti kozmetičnega izdelka je najbolj zahteven in zamuden del celotnega postopka, ki zahteva sodelovanje med proizvajalcem, oskrbovalci s surovinami, proizvajalci embalaže, oblikovalci deklaracij, testnim laboratorijem in vašim zakonodajnim svetovalcem. Zaradi kompleksnosti in količine informacij, ki jih morate zagotoviti ter odvisnosti od vseh ki so vpletenih v postopek, lahko ta traja vse od enega tedna do več mesecev.

 

DOKUMENTACIJA Z INFORMACIJAMI O KOZMETIČNEM IZDELKU (ang. Product Information File – PIF)

Dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku je sestavljena iz ocene varnosti kozmetičnega izdelka, nekaj dodatnih informacij o izdelku, njegovega postopka izdelave ter proizvajalca, kot je navedeno v 11. členu Uredbe (ES) št. 1223/2009.

Zaintersirani? Pošljite povpraševanje.

Luamed vam ponuja svetovanje s področja kozmetične zakonodaje in laboratorijsko testiranje kozmetičnih produktov na enem mestu.