IZZIVNI TEST

Izdelek mora tekom celotnega roka uporabe ohraniti svojo mikrobiološko stabilnost. Učinkovitost sistema konzervansov mora torej biti potrjena pred dajanjem izdelka na trg, kar zagotovimo testom učinkovitosti konzervansov (PET).

Tekom preizkusa izdelek kontaminitamo s sevi mikroorganizmov (običajno Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Aspergillus brasiliensis, Escherichia coli in Candida albicans), potem pa še naslendnje štiri tedne spremljamo število kolonij. Izdelek uspešno prestane poizkus le, če se število kolonij zniža v skladu s standardom.

Preskus je obvezen za vse kozmetične izdelke katerih stanje bi se pod normalnimi pogoji shranjevanja in uporabe lahko poslabšalo in predstavljalo tveganje za okužbo potrošnika. Izdelkom z nizkim mikrobiološkim tveganjem izzivnega preizkusa ni potrebno opraviti, a je potrebno to ustrezno upravičiti.

Izzvivne teste izvajamo s skladu s sandardom ISO 11930:2012 ali USP 51.

Izzivni test izvajamo po spodnjih postopkih:

ISO 11930:2012

Vrednotenje protimikrobne zaščite

USP 51

Test učinkovitosti konzervansov

Zainteresirani? Pošljite povpraševanje.

Luamed vam ponuja svetovanje s področja kozmetične zakonodaje in laboratorijsko testiranje kozmetičnih produktov na enem mestu.